Site-ul online AngliaMea.ro a formulat o serie de chestionare pentru a afla cȃt cȃștigӑ romȃnii din Marea Britanie, cȃt economisesc și cum aleg aceștia sӑ își cheltuiascӑ banii.
bani

La întrebarea legatӑ de venituri, aproape 80% dintre romȃnii care au rӑspuns chestionarelor noastre obţin sub 2000£/lunӑ/ membru de familie, 38% dintre ei trӑind cu mai puţin de 1000£/lunӑ/persoanӑ. Salariul mediu în Marea Britanie este de 26.500£/an în 2015 (aproximativ 2200£/lunӑ). Salariul minim se calculeazӑ în funcţie de numӑrul de ore de muncӑ, plata minimӑ pentru o orӑ de muncӑ fiind de 6.5£. Pentru 48 de ore lucrate pe sӑptӑmȃnӑ, salariul ar fi de aproximativ 1250£/lunӑ. De exemplu, salariul unei asistente medicale începe de la 21.000£/an și poate ajunge pȃnӑ la 67.000£/an în funcţie de experienţӑ, clinicӑ și specializare.

Legat de cuantumul economiilor, 35% au declarat cӑ reușesc sӑ economiseascӑ maxim 300£/lunӑ, 31% – între 300-500£/lunӑ iar restul de 34% adunӑ peste 700£ lunar. Totuși, 50% dintre romȃni au declarat cӑ nu au reușit sӑ economiseascӑ aproape nimic de cȃnd au ajuns în Marea Britanie. Doar 11% au strȃns peste 5000£, în timp ce aproape 40% au economisit un total între 1000-3000£. Majoritatea romȃnilor din Marea Britanie (80%) se aflӑ în aceastӑ ţarӑ de mai puţin de 3 ani.

La întrebarea “Ce planuri aveţi pentru economiile dumneavoastrӑ?”, 34% dintre cei care au rӑspuns au declarat cӑ îi împart cu rudele din ţarӑ, 30% aleg sӑ pӑstreze banii pentru a-i investi în Romȃnia în timp ce 27% au rӑspuns cӑ intenţioneazӑ sӑ-i investeascӑ în Marea Britanie.

Comentari

comentari