165 de ani de existenţă a Jandarmeriei Române

Rate this post

Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei Române a fost 3 aprilie 1850 când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului obştesc, semnând „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmii”.

ziua-jandarmeriei-romane

Prin această lege, s-a dat statut juridic armei Jandarmeriei şi i s-au stabilit principiile de organizare şi funcţionare. Ca urmare, legea prevedea că Regimentul de jandarmi din Moldova se împarte în două subdiviziuni, fiecare având zona de responsabilitate formate din câte şase ţinuturi (judeţe).

La fiecare ţinut era repartizată câte o companie de jandarmi, la care se adăuga câte o companie la Isprăvnicia Iaşului şi la Poliţia Capitalei (Iaşi). În total, 14 companii de jandarmi ce totalizau un efectiv de 1.433 jandarmi călare și pedeştri. Totodată, în această lege se stabilea Jandarmeriei următoarele misiuni: privegherea siguranţei publice, ţinerea unei bune orânduieli şi ducerea la îndeplinire a legilor. În ceea ce priveşte executarea serviciului, se prevedea că Jandarmeria executa un serviciu ordinar, care se realizează zilnic, pe baza regulamentelor sale şi un serviciu extraordinar, pe care îl executa la solicitarea autorităţilor.

De asemenea, se prevedea pentru executarea serviciului extraordinar, constituirea de subunităţi mobile. În perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza, Jandarmeria a fost parte a unui amplu proces de modernizare, ca de altfel toate instituţiile statului naţional modern român.

Astfel, odată cu transformarea Regimentului de jandarmi în ,,Legion de jandarmi” începe şi procesul de înlocuire treptată a escadroanelor şi companiilor de jandarmi, cu escadroane de dorobanţi, pe baza Ordonanţei nr. 896 din 20 iunie 1864. Apoi, prin Legea de organizare a puterii armate în România, din noiembrie 1864 Jandarmeria este organizată pe principii noi, scoasă de sub administraţia Ministerului de Interne şi subordonată direct Ministerului de Război, ca element component al armatei permanente.

Legea Jandarmeriei din 1850 şi Regulamentul jandarmilor de oraş din 1665 au constituit principalele documente pe baza cărora şi-a organizat şi desfăşurat activitatea Jandarmeria, iar în perioada următoare au fost documentele care au stat la baza elaborării de noi legi şi regulamente.

Transformarea societăţii româneşti inaugurată prin Revoluţia din Decembrie 1989 şi reaşezarea instituţiilor de stat pe temelii democratice de drept au favorizat în mod decisiv atât remodelarea instituţiei Jandarmeriei, cât şi elaborarea unei concepţii noi cu privire la locul şi rolul forţelor de ordine internă, la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.0749 din 5 iulie 1990 cu privire la creşterea capacităţii de acţiune şi îmbunătăţirea structurii organizatorice a Ministerului de Interne, Comandamentul trupelor de Pază şi Ordine s-a transformat în Comandamentul Trupelor de Jandarmi; ulterior, prin Legea nr.40 din 18 decembrie 1990, s-au legiferat structura şi atribuţiile trupelor de jandarmi, instruite pentru a veghea la executarea legilor, la supravegherea şi informarea organelor de stat asupra stării de fapt în situaţii în care se ameninţă siguranţa şi ordinea publică în caz de tulburări interne pentru intervenţia în scopul restabilirii.

Modificările au continuat opt ani mai târziu, atât în plan legislativ, prin apariţia Legii nr. 116 din 05 iunie 1998, aducând un aport consistent bazei legale în ceea ce priveşte funcţionarea Jandarmeriei, precum şi modificări ale categoriilor de personal.

Astfel, dacă în urmă cu câţiva ani militarii în termen reprezentau o categorie importantă de personal din unităţile de jandarmi, în prezent toate unităţile de jandarmi asigură încadrarea doar cu ofiţeri şi subofiţeri, ceea ce reprezintă un pas important în profesionalizarea Jandarmeriei Române.

Evoluţia constant pozitivă a Jandarmeriei din ultimii ani demonstrează o data în plus, forţa impresionanta a acestei instituţii. Un pas decisiv în modernizarea şi democratizarea instituţiei îl reprezintă apariţia legii care reglementează organizarea și funcţionarea Jandarmerie Romane în actuala structură – Legea 550/13.12.2004. Pe langă acest act normativ de bază, atribuţiile Jandarmeriei Romane mai sunt reglementate şi prin alte legi şi regulamente.

Toate aceste etape prin care a trecut Jandarmeria Română, şi implicit unitatea noastră, au avut ca scop crearea unei structuri profesioniste şi eficiente care să poată face faţă oricăror provocări pe linia asigurării şi restabilirii ordinii publice precum şi care să se alinieze structurilor similare europene.

La mulţi ani tuturor celor care au ales să poarte uniforma bleu-jandarm!

La mulţi ani, Jandarmeriei Române !

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: