Acte necesare cazier judiciar persoane fizice

Rate this post

Cazierul judiciar face parte din gama actelor absolut necesare desfăşurării activităţii tale. În acest articol, vei găsi actele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier pentru persoanele fizice.

cazier judiciar ghiseu

Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sunt:

  • buletinul/cartea de identitate/paşaportul, care atestă locul naşterii, domiciliul/ reşedinţa solicitantului în mun. Bucureşti;
  • timbre fiscale în valoare de 2 RON (se găsesc la Oficiile Postale);
  • dovada plăţii taxei de eliberare a certificatului, în valoare de 10 RON;

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

  • în ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;
  • în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii , care se va depune la locul de domiciliu sau de reşedinţă al împuternicitului (care poate fi cetăţean român sau cetăţean străin cu reşedinţa în România):

  • în original – dacă procura are ca obiect obţinerea certificatului de cazier judiciar;
  • în copie – dacă procura are un obiect generic, ce presupune şi obţinerea certificatului de cazier judiciar.

Taxa de eliberare

Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

  • în numerar – la unităţile teritoriale ale Trezoreriei statului;
  • prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.;
  • prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România.

Începând cu luna septembrie 2013, îţi poţi ridica cazierul judiciar de la orice secţie de poliţie din România, indiferent de localitatea în care ai reşedinţă. Dacă nu ai antecedente penale, acesta se eliberează pe loc. Pentru persoanele fizice cu antecedente penale sau persoanele juridice şi cetăţenii străini există un termen de 3 zile.

error: Content is protected !!