Acte necesare șomaj absolvenţi 2016

Rate this post

Sunt mulţi absolvenţi care nu reuşesc să îşi găsească de lucru imediat după absolvire. Pentru a primi o indemnizaţie de şomaj, absolvenţii instituţiilor de învăţământ trebuie să fie înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă unde îşi au domiciliul şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare (ISR = 500 de lei – n.r.).   

În cazul în care absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la ANOFM, nu au reuşit într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, aceştia sunt asimilaţi şomerilor .

student somer
sursa: 9GAG.com

Acte necesare somaj absolvenţi 2016:

  • cererea pentru indemnizaţia de şomaj- se completează de absolvent sau de funcţionarul public al agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă şi va purta semnătura olografă a absolventului în căutarea unui loc de muncă.
  •  actul de identitate, în original;
  •  actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
  •  adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale;
  • actele eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare.
  • actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi în copie;
  • adeverinţa eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legii.

Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă va întocmi un dosar cu toate actele prezentate şi va decide dacă titularul are sau nu dreptul de indemnizaţie de şomaj. Mare atenţie! Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de zece zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data absolvirii, indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.

Pentru tinerii absolvenţi, indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioadă de şase luni şi este o sumă fixă lunară al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii acesteia.

Indemnizaţia de şomaj se acordă tinerilor absolvenţi o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

error: Content is protected !!

Continuând să utilizați acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close