Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack nu mai acceptă CSS personalizat. Citește documentația pe WordPress.org pentru a învăța cum să aplici stilurile personalizate pe site-ul tău: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css. in /home/jurnalrb/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Acte necesare şomaj pentru persoanele provenite din muncă – Jurnalul24

Acte necesare şomaj pentru persoanele provenite din muncă

Rate this post

Românii sunt puternic apăsaţi de presiunea problemelor economice cotidiene şi nesiguranţa locului de muncă reprezintă una din cele mai mari temeri ale românilor.

Înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă se face la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau a punctului de lucru în raza căruia îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă a avut ultimul loc de muncă sau a realizat venituri în acea localitate.

Documente necesare pentru înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă:

  •   actul de identitate (original şi copie);
  •   actele de studii şi de calificare (original şi copie);
  •   carnetul de muncă (original si copie);
  •   adeverinţă medicală (în original) din care să rezulte că este clinic sanatoasă, aptă de muncă sau că are eventuale restricţii medicale;
  •    dosar plic.

job_search_guy2

Acte necesare şomaj în cazul persoanelor provenite din muncă:

  • carnetul de muncă în original şi în copie şi adeverinta
  • sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;  
  • copie de pe hotararea judecătorească definitivă prin care instanţa competentă conform legii a dispus reintegrarea în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;          
  • adeverinţă de la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte ca reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza desfiinţării postului.

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma fixă, neimpozabilă, lunară, reprezentând 75% din salariul de baza minim brut pe ţară, în vigoare la data stabilirii acestuia. Indemnizaţia se plăteşte lunar.

Perioada -Indemnizaia de şomaj se acordă şomerilor pe perioade diferentiate, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

6 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de până la 5 ani, dar nu mai puţin de 1 an;

9 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 10 ani;

12 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Pentru persoanele asimilate şomerilor, indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioadă de 6 luni.

error: Content is protected !!