ADMITERE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.I. – SESIUNEA IANUARIE 2018

Rate this post

Pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal ale M.A.I., sesiunea ianuarie 2018, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs un număr de 700 locuri, după cum urmează:

1. Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 locuri (bărbaţi şi femei), din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi;
2. Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri (bărbaţi şi femei), din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi;

CRITERII DE RECRUTARE PENTRU CANDIDAŢI
Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne– curs de zi, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

• să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
• să cunoască limba română scris şi vorbit;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
• să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
• să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
• să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
• să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
• să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
• să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să un le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
• să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
• să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
• să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
• să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, ţinuta de vară;
• să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care un se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;;
• să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Activitatea de recrutare a candidaţilor pentru admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se va desfăşura astfel:

– depunerea cererilor de înscriere până la 05 decembrie 2017;
– completarea şi depunerea dosarelor de recrutare până la 18 decembrie 2017.

Comentari

comentari

error: Content is protected !!

Continuând să utilizați acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close