ADMITERE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.I. şi M.Ap.N. – 2017

Rate this post

Pentru anul de învăţământ 2017, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs un număr de 418 locuri în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi 109 locuri în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, după cum urmează:

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
– 5 locuri la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă (bărbaţi şi femei);
– 50 locuri la Facultatea de Jandarmi, pentru învăţământul cu frecvenţă (bărbaţi şi femei), din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi (49 locuri alocate Jandarmeriei Române şi 1 loc alocat I.G.Av.);
– 5 locuri pentru învăţământul cu frecvenţă redusă (bărbaţi şi femei).
2. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 180 locuri (bărbaţi şi femei), din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi (174 locuri alocate Jandarmeriei Române şi 6 locuri alocate S.P.P.);
3. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 175 locuri (bărbaţi şi femei), din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi;
4. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 3 locuri de maistru militar auto
5. Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 locuri;
6. Academia Tehnică Militară Bucureşti – 38 locuri;
7. Institutul Medico-Militar – 5 locuri;
8. Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă” – 12 locuri;
9. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – 4 locuri;
10. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – 2 locuri;
11. Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” – 12 locuri;
12. Şcoala Militară de Maiştrii Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 14 locuri.

CRITERII DE RECRUTARE PENTRU CANDIDAŢI

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne precum şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale pe locuri destinate Ministerului Afacerilor Interne – curs de zi, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
• să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
• să cunoască limba română scris şi vorbit;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să fie declaraţi ,,apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
• să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
• să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
• să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
• să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
• să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
• să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să un le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
• să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
• să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în cursul anului în care participă la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile Ministerului Afacerilor Interne la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
• să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
• să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, ţinuta de vară;
• să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00;
• să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
• să aibă vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în cursul anului în care participă la concurs (pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne ce solicită înscrierea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – învăţământul cu frecvenţă redusă);

Activitatea de recrutare a candidaţilor pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi M.Ap.N. pe locurile M.A.I. se va desfăşura astfel:
Candidaţii pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

– înscrierea până la 26 mai 2017;
– completarea şi depunerea dosarelor până la 16 iunie 2017;
Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale:
– înscrierea până la 26 mai 2017;
– completarea şi depunerea dosarelor până la 16 iunie 2017;
Candidaţii pentru învăţământul postliceal al Ministerului Afacerilor Interne:
– înscrierea până la 21 iulie 2017;
– completarea şi depunerea dosarelor până la 04 august 2017;

error: Content is protected !!

Continuând să utilizați acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close