ADRIEAN VIDEANU și IOAN NICULAE, trimiși în judecată

Rate this post

Vineri, 9 iunie 2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: NICULAE IOAN, MIREA MARIN, ALESANDRU DAN-VICTOR, PALAȘCĂ VIOREL, VIDEANU ADRIEAN, APAN IOANA, KRAMER ALPAR, TOTH FRANCISC, STANCU LUCIAN ADRIAN, VEZA MARIUS LEONTE, IONAȘCU LUCIA și persoana juridică SC INTERAGRO SA, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată şi complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

Prin actul de sesizare s-a reţinut că la începutul anului 2005, inculpatul NICULAE IOAN, fost acționar majoritar și președinte al SC INTERAGRO S.A. Bucureşti a inițiat un grup infracțional organizat împreună cu inculpatul MIREA MARIN (ce a fost administrator al SC INTERAGRO SA și consilier pe probleme energetice al inculpatului NICULAE IOAN) și cu inculpatul ALPAR KRAMER, Director Comercial/Marketing în cadrul SNGN ROMGAZ S.A. Pe parcursul desfășurării activității infracționale, grupul infracțional organizat, a fost sprijinit și alți inculpați care au acționat la realizarea scopului grupului infracțional, respectiv inculpatul ALESANDRU DAN-VICTOR (fost secretar de stat în Ministerul Economiei în cursul anului 2005 și ulterior reprezentant de facto al SC INTERAGRO S.A.), inculpatul VIDEANU ADRIEAN, (ce a fost ministrul economiei în perioada decembrie 2008-septembrie 2010, inculpatul PALAȘCĂ VIOREL (secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei în perioada 2007-decembrie 2008), inculpata APAN IOANA (funcționară în cadrul Ministerului Economiei și membru în cadrul AGA respectiv președinte CA Romgaz S.A.). Grupul infracțional organizat a funcționat până la sfârșitul anului 2010 și a urmărit obținerea de beneficii materiale de către liderul grupului prin intermediul societății controlate de acesta -SC INTERAGRO S.A. Astfel, în vederea realizării scopului grupului infracțional s-a urmărit și realizat delapidarea SNGN ROMGAZ SA (ce s-a constituit parte civilă în prezenta cauză), în sensul obținerii de gaze naturale la prețuri inferioare celor practicate în mod normal de partea civilă, prin obținerea în mod ilicit de discount-uri comerciale la care SC INTERAGRO SA nu era îndrituită a le obține.

Cu ocazia probatoriului administrat s-a stabilit că grupul infracţional organizat a avut un lider, în persoana inculpatului NICULAE IOAN şi o structură determinată, structurată pe paliere de comandă şi în unele cazuri și de execuţie la nivelul fiecărei entităţi juridice implicate în cauză, după cum urmează:
1. SC INTERAGRO SA:
– palierul de comandă: inculpatul NICULAE IOAN
– palierul de execuţie: inculpaţii MIREA MARIN, ALESANDRU DAN VICTOR,
2. MINISTERUL ECONOMIEI:
– palierul de comandă: inculpatul VIDEANU ADRIEAN
– palierul de execuţie: inculpaţii PALAŞCĂ VIOREL, APAN IOANA,
3. SNGN ROMGAZ SA:
– palierul de comandă: inculpatul KRAMER ALPAR şi suspecţii I. A.şi P. M. A., în prezent decedaţi.
Membrii grupului infracțional organizat au pus în practică aplicarea unei strategii pe termen lung pentru a obține o cantitate de gaze naturale (n.a. cele de valoarea discounturilor) de la partea civilă SNGN ROMGAZ S.A. fără ca acestea în fapt să fie plătite, sub disimularea că pentru gazele livrate au fost acordate discounturi.
În concret, mecanismul infracțional presupunea ca gazele naturale să fie însușite din patrimoniul părții civile de către persoanele cu funcții de conducere, ce au calitatea de subiecți activi respectiv de administratori, pentru altul: pentru societatea controlată de către liderul grupului respectiv INTERAGRO S.A.
S-a reţinut că scopul asumat al grupării infracţionale iniţiate, constituite şi coordonate de către inculpatul NICULAE IOAN, reprezentant al persoanei juridice inculpate SC INTERAGRO SA, a fost obţinerea ilegală a unor mari cantităţi de gaze naturale, cu precădere din producția internă la preţuri cu mult mai mici decât cele practicate de SNGN ROMGAZ S.A. cu ceilalţi parteneri de afaceri, delapidând partea civilă ROMGAZ S.A. prin însușirea pentru altul (n.a. pentru persoana juridică inculpată SC INTERAGRO S.A. și reprezentantul acesteia inculpatul Niculae Ioan) a unei cantități de gaze echivalente a valorilor totale a discounturilor acordate, de către persoaneledin conducerea unității mai sus precizate care îndeplinesc calitatea de subiecți activi ai infracțiunii de delapidare.

Astfel, grupul constituit și condus de inculpatul NICULAE IOAN ca reprezentant al SC INTERAGRO SA, a avut ca scop obţinerea de gaze naturale aproape în mod exclusiv din producţia internă, care se comercializează la preţuri de aproximativ patru ori mai mici decât gazele naturale din import (în perioada analizată prețul fiind de aproximativ 120 dolari pe 1000 mc de gaze din producţia internă şi aproximativ 500 dolari pe 1000 mc gaze naturale din import), eludând reglementările legale care obligau la comercializarea gazelor naturale în amestec (gaze naturale din producţia internă şi gaze naturale din import, la un preţ mediu).
În urma probatoriului administrat s-a stabilit că activitatea grupului infracțional organizat constituit și condus de inculpatul NICULEA IOAN s-a desfășurat în două etape:
1. Prima etapă s-a desfășurat în perioada 2005-2007, perioadă în care liderul grupului infracțional organizat inculpatul NICULAE IOAN nu a apelat la conducerea Ministerului Economiei. Obținerea discount-urilor s-a realizat, prin ,,negociereaˮ cu persoanele din conducerea SNGN ROMGAZ S.A. (directorul general IAKOB ALEXA și inculpatul KRAMER ALPAR-director comercial), fie direct de către lider sau indirect prin intermediul membrilor grupului infracțional organizat cu referire la inculpații MIREA MARIAN și/sau ALESANDRU DAN-VICTOR, care au intermediat legătura persoanei juridice inculpate cu societatea de stat ce livrează gaze naturale. Astfel s-a reținut că membrii din palierele de comandă din cadrul SNGN ROMGAZ SA- ce au calitatea de subiecți activi la infracțiunea de delapidare, cu complicitatea SC INTERAGRO SA, prin crearea aparenței de legalitate, au prejudiciat societatea parte civilă prin însușirea pentru altul a gazelor naturale (cele de valoarea discount-urilor). Este de precizat faptul că în această perioadă SC INTERAGRO S.A. a avut debite ce au crescut în mod constant și a costituit/depus garanții neîndestulătoare valorilor gazelor naturale livrate conform contractelor. S-a încercat eludarea constituirii garanțiilor și crearea aparențelor că persoana juridică inculpată nu ar înregistra debite restante prin încheierea unor convenții privind reeșalonarea datoriilor și astfel se proroga termenul de plată nemafiind scadent, dar care în fapt cauza alte pierderi părții civile.
Acțiunea de înșușire a gazelor naturale s-a realizat prin intermediul contractelor de livrare (ce includeau atât contracte de vânzare, acte adiționale cât și acte de tranzacție, acestea din urmă presupuneau mai întât livrarea gazelor naturale și ulterior în baza proceselor-verbale de consum se încheia tranzacția) a gazelor naturale către SC INTERAGRO SA, în care au fost incluse discounturi comerciale ce au variat între 2, 9 și 17 dolari SUA la 1000 mc. (în condiţiile în care societatea nu a constituit garanții suficiente și înregistra debite/datorii vechi şi mari). Așa cum s-a precizat în acestă primă etapă s-au acordat discounturi comerciale de valori cuprinse între 2 și 17 USD/1000 mc, doar pentru volumul de gaze naturale cumpărate și fără a primi sprijinul factorilor decizionali din Ministerul Economiei.

Pentru perioada 2005-2007 s-au acordat discounturi, în principal, în funcție de cantitatea preluată (de volum). Aceste discount-uri au avut valoarea totală de 8.536.289,99 lei (reprezentând aproximativ 2% din totalul discounturilor)și nu ar fi trebuit să fie acordate SC INTERAGRO SA deoarece înregistra datorii restante.
2. A doua etapă, în care discounturile acordate au reprezentat aproximativ 98 % din totalul acestora, s-a desfășurat în perioada 2008-2010, perioadă în care liderul grupului infracțional organizat, respectiv inculpatul NICULAE IOAN, a folosit influența sa ca puternic om de afaceri din România și a apelat la persoane desemnate politic la conducerea Ministerului Economiei, care avea în subordine partea civilă ROMGAZ, urmărind obținerea de profituri tot mai mari.
În perioada respectivă, 2008-2010, s-a urmărit și obținut majorarea discounturilor și implicit s-au obținut sume mai mari de bani ca produs al infracțiunii scop a grupului infracțional organizat. În această perioadă, grupul infracțional organizat a fost sprijinit de către reprezentanți din Ministerul Economiei, iar discounturilor au fost majorate la 40 USD la 1000 mc și au fost acordate (în cuantum de 40 respectiv 30 de dolari la 1000 mc) aproximativ 3 ani cu perioade scurte de întreruperi.
Complicitatea funcţionarilor din cadrul Ministerului Economiei a constat în emiterea Ordinelor şi elaborarea și susținerea pentru aprobare a Memorandumurilor ministeriale cu consecinţa pronunţării hotărârilor AGA – SNGN ROMGAZ SA şi a celorlalte dispoziții privind vânzarea gazelor naturale cu includerea discounturilor. Iar prin acțiunile mai sus descrise s-a realizat scopul grupului infracţional organizat, de însuşire a gazelor naturale din patrimoniul SNGN ROMGAZ SA şi de trecere a lor în patrimoniul SC INTERAGRO SA, prin acordarea unor mari discounturi de preţ, chiar în situaţia în care SC INTERAGRO SA nu a îndeplinit condiţiile inserate în respectivele acte, condiţii care oricum trebuiau a fi îndeplinite cumulativ. Condițiile erau următoarele: să deţină calitatea de consumator întreruptibil, să aibă un anume consum lunar de gaze naturale şi să nu înregistreze datorii faţă de SNGN ROMGAZ SA.
Astfel, se poate reda sintetic că s-au livrat gaze naturale prin obținerea de discounturi de către SNGN ROMGAZ SA, prin următoarerea schema: cu complicitatea membrilor din palierul SC INTERAGRO SA, membrii din palierul de comandă din Ministerul Economiei au emis Ordine de ministru, respectiv au elaborat Memorandumuri ce au fost supuse aprobării de către membrii Guvernului din acea perioadă (în perioada anilor 2009-2010 când ministrul economiei a fost inculpatul VIDEANU ADRIEAN) privind livrarea de gaze naturale de către SNGN ROMGAZ SA către SC INTERAGRO SA cu discounturi de până la 40 USD pe mmc. Astfel s-a stabilit că Ordinele și Memorandumurile au fost transpuse de palierul de execuţie din cadrul Ministerului Economiei în hotărâri AGA, pe baza cărora persoanele de pe palierul de comandă din SNGN ROMGAZ SA, au însușit gazele naturale pentru altul, prin încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare, acte adiţionale la acestea sau contracte de tranzacţie, prin care gazele naturale au fost livrate către SC INTERAGRO SA, cu discounturi comerciale, la care în concret persoana juridică inculpată nu era îndrituită a le obține.

Pentru perioada 2008-2010 s-au acordat discount-uri, în valoare totală de 274.094.041 lei (partea cea mai însemnată a discounturilor care au fost acordate pentru calitatea de consumator întreruptibil, reprezentând diferența până la 282.630.330,49 lei) acestea fiind acordate prin crearea aparențelor de îndeplinire cumulativă a unor condiții (una dintre acestea fiind aceea de consumator întreruptibil), condiții pe care SC INTERAGRO SA nu le-a îndeplinit cumulativ pe toate perioadele de acordare discounturilor.
În mod concret, din probele administrate în cauză, a rezultat că inculpatul NICULAE IOAN a efectuat demersuri, pentru realizarea scopului grupului infracțional organizat, la nivelul conducerii Ministerului Economiei, ce a avut ca rezultat faptul ca ministerul de resort, în calitate de acţionar majoritar la partea civilă SNGN ROMGAZ SA, să emită Ordine şi să inițieze/elaboreze Memorandumuri.

Prin emiterea ordinelor de ministru și prin elaborarea, susținerea spre aprobare a Merorandumurilor s-a încercat crearea unei aparențe de legalitate a faptului că reducerile comerciale se acordă în mod egal, nediscriminatoriu tuturor marilor consumatori de gaze naturale din România. În realitate aceste prevederi din ordine, memorandumuri au fost emise pentru a susține realizarea scopului pentru care grupul infracțional organizat a fost constituit. Dovada faptului că aceste facilităţi au fost acordate exclusiv pentru susţinerea interesului SC INTERAGRO S.A., (obținerea de beneficii materiale) facilități cares-au întemeiat pe influenţele inculpatului NICULAE IOAN în rândul funcţionarilor guvernamentali, rezultă și din împrejurarea că ceilalţi doi consumatori industriali similari, respectiv AZOMUREŞ SA Târgu Mureş şi ELECTROCENTRALE-ELCEN- BUCUREŞTI S.A. nu au beneficiat, necondiţionat, de reduceri de preţ în aceeaşi perioadă, deşi datoriile restante ale acestora erau cu mult mai reduse decât ale SC INTERAGRO SA.
Este de subliniat că în domeniul gazelor naturale în perioada în care inculpatul VIDEANU ADRIEAN a fost ministru al economiei (n. decembrie 2008-octombrie 2010) a fost inițiată și aprobată în Guvern, Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2009, aprobată ulterior prin Legea nr. 332/2009 prin care s-a dispus ca livrarea gazelor naturale către consumatorii întreruptibili să se facă exclusiv din gazele naturale provenite din producție internă, al căror cost era cuprins între 1/4 și 1/3 din prețul gazelor naturale din import. Prin actele emise (atât ordine, memorandumuri), sub aparenţa legalităţii și opozobilității erga omnes, s-au creat modalităţi de realizare a scopului infracţional, acordându-se reduceri comerciale, precum şi posibilitatea/dreptul de achiziţionare de gaze naturale doar din producţia internă la care a avut acces SC INTERAGRO SA, aproape în mod necondiționat, fără îndeplinirea cumulativă și efectivă a condiţiilor prevăzute în acestea.

Încă din anul 2003, SNGN ROMGAZ SA a livrat gaze naturale către persoana juridică inculpată SC INTERAGRO SA, perioadă ce nu a făcut obiectul cercetărilor deoarece nu au fost evidențiate elemente de ilegalitate iar vânzarea gazelor naturale s-a realizat în baza unor contracte fără acordarea de discount-uri.
S.C. INTERAGRO SA a achiziționat de la SNGN ROMGAZ SA, în baza contractelor de vânzare, actelor adiționale la acestea și contractelor de tranzacție, gaze naturale. Gazele naturale achiziționate au fost, fie comercializate prin practicarea unui adaos comercial, fie utilizate/livrate în baza încheierii unor contracte de procesare (similar contractelor de lohn în sensul că INTERAGRO S.A a furnizat materia primă: gazele naturale și a obținut în urma prelucrării îngrășămintele chimice: amoniac și uree) cu un număr de şase combinate chimice.
În concret, în perioada 2005-2010, partea civilă SNGN Romgaz S.A. a facturat către SC Interagro SA o cantitate de 5.869.960,01 m.mc de gaze naturale cu discounturile incluse cu suma totală de 2.535.890.389,51 lei, gaze naturale ce au fost în valoare totală, fără discount de 2.827.623.944,62 lei.
Este de precizat că prima sumă mai sus indicată care a fost facturată nu conține/nu include și valoarea discount-urilor ce au fost în valoare totală de 282.630.330,49 lei și s-a apreciat că au fost acordate în mod ilegal, așa cum s-a stabilit în cursul cercetărilor. Suma totală a discounturilor trebuia să fie adăugată la suma totală de plată a debitelor și reprezintă prejudiciul cauzat părții civile.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că prin acțiunile concertate ale membrilor grupului infracțional organizat, inculpata persoana juridică SC INTERAGRO SA Bucureşti, neîndeplinind în mod concret condițiile cumulative din ordinele și normativele emise la nivel ministerial sau încercând să creeze o aparență de legalitate privind îndeplinirea condițiilor, a prejudiciat partea civilă SC ROMGAZ S.A. cu suma totală de 282.630.330,49 lei reprezentată de gazele naturale de valoarea discounturilor.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Înaltei Curţi de Casație și Justiție.
DIICOT face precizarea că faptele inculpaţilor sunt analizate prin raportare la dispoziţiile art.66 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.
Bucur Borcan

error: Content is protected !!
%d