Ești interesat să urmezi o carieră militară?

Rate this post

Jandarmeria scoate la concurs 250 de locuri a Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi.
examen jandarmi

Tinerii cu vârsta de până în 27 de ani, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care doresc să lucreze într-un mediu dinamic, organizat și competitiv, pot alege să urmeze o carieră în Jandarmeria Română.
Pentru sesiunea 2015-2016, instituțiile de învățământ ale Jandarmeriei Române scot la concurs 250 de locuri, după cum urmează – 125 de locuri în cadrul Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani, județul Vâlcea și 125 de locuri în cadrul Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Petru Rareș Fălticeni, județul Suceava.
Un stagiu complet de studiu durează doi ani, perioadă în care elevii vor beneficia de cazare și masă în cadrul instituțiilor de învățământ postliceale ale Jandarmeriei Române, precum și de celelalte facilități ale acestora (baze sportive, săli internet etc.).
La finalul perioadei de studiu, în urma promovării examenelor de absolvire, viitorii subofițeri vor fi repartizați să își desfășoare activitatea în unitățile Jandarmeriei.
Pentru înscriere sau informații suplimentare, tinerii interesați se pot adresa celei mai apropiate unități de jandarmi sau pot accesa pagina oficială a instituției: www.jandarmeriaromana.ro, precum și site-urile celor două școli de subofițeri: www.scoaladragasani.ro și www.jandarmeriafalticeni.ro.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 07.08.2015.

Puteti viziona un clip video referitor la campania de recrutare accesând următorul link: http://we.tl/ugWfj7K0mN

Informații suplimentare:

La concursurile de admitere pot participa băieţi şi fete care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
Să cunoască limba română scris şi vorbit;
Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
Să fie declarate “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
Să aibă vârta de minimum 18 ani împliniţi, în cursul anului în care participă la concurs;
Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
Să nu aibă antecedente penale, sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
Să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
Să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
Să fi obţinut la purtare, pe durata studiilor liceale, media generală de minimum 8 (opt);
Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
Să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: