Evaziunea fiscală la nivelul UE

Rate this post

Preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a declarat că Uniunea Europeană pierde anual un trilion de euro, datorită evaziunii fiscale. De asemenea, acesta susţine că: “Nu este corect faţă de cetăţenii care muncesc din greu şi plătesc dările la stat pentru ca societatea să funcţioneze, nici faţă de companiile care işi plătesc taxele şi au dificultăţi in sistemul concurenţial, pentru că alte firme comit fraude”.

“Planul de acţiune pentru combaterea fraudei şi evaziunii fiscale” prevede măsuri pentru soluţionarea acestei probleme, modalităţi concrete de imbunatatire a luptei impotriva fraudei şi evaziunii fiscale.  Adoptarea acestui plan prevede acţiuni  ce se vor ghida dupムnecesitatea de a reduce costurile, dar şi complexitatea sistemelor fiscale pentru contribuabili şi pentru administraţiile fiscale. Pentru contribuabili, scăderea costurilor şi complexităţii ar contribui semnificativ la o mai bună respectare a obligaţiilor de natură fiscală. Pentru administraţiile fiscale însă, dezvoltarea şi utilizarea pe deplin a instrumentelor automatizate şi a tehnicilor de gestionare a riscurilor ar elibera numeroase resurse umane şi bugetare, în acest fel, permiţându-le să se concentreze mult mai mult asupra realizării obiectivelor urmărite.

Planul va merge în Parlamentul European şi la miniştrii de finanţe din UE, în vederea aprobării. Intre timp, Comisia va mai elabora o serie de propuneri de iniţiative suplimentare pentru combaterea evaziunii fiscale, cum ar fi: elaborarea unui cod al contribuabililor, introducerea la nivelul UE a unui număr de identificare fiscală, o revizuire a dispoziţiilor europene impotriva abuzurilor şi elaborarea de orientări privind fluxurile financiare. Comisia Euopeana consideră că toate aceste acţiuni pot oferi un răspuns eficace la diversele provocări reprezentate de fraudă şi evaziunea fiscală şi pot contribui astfel la creşterea echităţii sistemelor fiscale ale statelor membre, la garantarea veniturilor fiscale, dar si la  imbunatatirea funcţionării corespunzatoare a pieţei interne.

Având scopul de a garanta implementarea acţiunilor descrise in acest plan, Comisia va pune in practică o monitorizare adecvată şi tablouri de bord care includ schimburi periodice de opinii in cadrul comitetelor şi grupurilor de lucru pe baza unor chestionare detaliate.

g

error: Content is protected !!