Ialomița: Ajutor Național Tranzitoriu pentru crescătorii de ovine și caprine

Rate this post

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Ialomița informează că, începând cu data de 31 martie 2015, se efectuează plata aferentă Ajutorului Naţional Tranzitoriu (ANT) – schema cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine pentru anul de cerere 2014.

La nivelul judeţului Ialomița a fost autorizată la plată suma de 3.371.214,61 lei pentru un număr de 837 fermieri ialomiţeni, respectiv 123.982 animale eligibile, din care 104.806 ovine și 19.176 caprine.

Cuantumul calculat pentru ovine/ caprine este de 28,08lei/cap animal.

Reamintim faptul că Ajutorul Naţional Tranzitoriu în sectorul zootehnic – schema cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine se acordă producătorilor agricoli, crescători de ovine/caprine, pentru femelele de ovine și/sau femelele de caprine identificate conform legislaţiei în domeniu și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. efectivul din exploataţie cu cod Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) este de minim 50 capete femele ovine/25 capete femele caprine, care au împlinit vârsta de minim un an la data de 30 martie a anului în care se face solicitarea primei;
  2. efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima este în scris în RNE la data solicitării primei;
  3. efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima este menţinut în exploataţie la adresa/locaţia menţionată în cererea de plat pe perioada de reţinere de 100 zile de la data-limită de depunere a cererii de plată;
  4. deţine registrul individual al exploataţiei, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE.
error: Content is protected !!