Ialomița: Poligonul militar, centru de instruire pentru polițiștii locali din Slobozia și adăpost pentru persoanele afectate de calamități naturale

Rate this post

detonare-munitie-de-razboi-1-copy

Potrivit prevederilor HG 999/2009, Poligonul militar situat pe DN 2A, la intrarea în localitate dinspre Urziceni, a fost trecut din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slobozia și în administrarea Consiliului local Slobozia cu scopul amenajării unui centru de instruire a personalului din cadrul Serviciului Public de Poliție Comunitară, devenit Poliție Locală și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ialomița. Urmare acestui act normativ, prin HCL 231/2009, s-a aprobat trecerea obiectivului în administrarea Poliției Locale, care a preluat întregul obiectiv format din 6 clădiri cu suprafețe cuprinse între 9 și 183 mp și cu o suprafață totală construită de 405 mp, amplasate pe un teren de 30,081 mp.

Poligonul militar, bază de pregătire pentru Poliția locală Slobozia

Având în vedere faptul că întregul obiectiv nu a mai fost administrat și îngrijit de ani de zile înainte de a fi preluat, toate construcțiile existente în cadrul obiectivului au suferit puternic odată cu trecerea timpului, încă de la preluare acestea fiind într-un stadiu avansat de degradare. Urmare acestor aspecte prezentate, Poliția Locală a solicitat în anii trecuți fonduri pentru efectuarea unor minime lucrări de remediere și refacere care să elimine riscul degradării în continuare a construcțiilor, constând în special în tencuieli, reparații ale acoperișului, montarea ușilor și ferestrelor cu gratii de protecție. În paralel au fost executate cu forțe proprii, în 2010, intervenții de tencuire și zugrăvire la unul dintre corpurile de clădire, ulterior imobilul fiind înregistrat în registrul de carte funciară. Potrivit Poliției Locale Slobozia, singurele alocări financiare au fost obținute abia în anul 2013, cu destinația realizării lucrărilor de reparație a învelitorilor la clădirile principale, împiedicând astfel pătrundrea apei din precipitații și reducând ritmul de degradare.

În acest context, în ultimă instanță și urmărind în principal împiedicarea degradării totale prin protejarea și refacerea clădirilor existente au fost inițiate primele măsuri necesare pentru respectarea obligațiilor impuse de HG 999/2009, în speță aceea de amenajare a unui centru de instruire în temeiul unui proiect unitar care poate fi pus în aplicare pe priorități, eșalonat, după un grafic multianual. Totodată s-a avut în vedere și posibilitatea de utilizare a construcțiilor astfel reabilitate ca spații de adăpostire pentru persoanele afectate de calamități naturale. Pentru asigurarea spațiilor de instruire necesare desfășurării activităților specifice Serviciului este strict necesară realizarea unui poligon de tragere acoperit pentru pregătirea personalului. Potrivit raportului de necesitate și oportunitate întocmit de Laurențiu Abaza, directorul Poliției Locale Slobozia, prin realizarea acestui poligon acoperit se urmărește ca, “în procesul de pregătire al personalului, instrucția tragerii să constituie o disciplină de bază care să vizeze formarea și pefecționarea deprinderilor necesare îndeplinirii în bune condiții a ședințelor de tragere, fomare a calitărilor morale și de luptă pentru îndeplinirea, cu randament sporit, a sarcinilor și misiunilor încredințate, precum și formarea și perfecționarea deprinderilor în mânuirea cu rapiditate și precizie a tehnicii din dotare”. Totodată, acesta își poate asigura parțial finanțarea putând fi pus la dispoziție, contra cost, personalului din instituțiile dotate cu armament ușor în vederea pregătirii profesionale, precum și persoanelor fizice autorizate să dețină armă.

“Pentru acest scop, indiferent de ritmul sau modalitatea de execuție a lucrărilor, în regie proprie ori de către firme specializate, s-a considerat oportună realizarea unui proiect tehnic, motiv pentru care a fost comandat un studiu de fezabilitate care a fost supus aprobării Consiliului local Slobozia”, se mai arată în raportul întocmit de Abaza.

Cheltuieli de peste 1,5 milioane de lei

Conform devizului general întrocmit de SC PROCIVIL SRL, întreaga lucrare de reabilitare și amenajare a bazei de pregătire va atinge suma de 1.545.595 lei, la care se adaugă TVA, din care C+M în cuantum de 1.438.549 lei + TVA. Valoarea de reabilitare a clădirilor existente și construcția unui grup sanitar nou, cu o suprafață totală construită de 448 mp, va fi de 460.888 lei, respectiv 102.420 de euro-228 euro/mp. În ceea ce privește realizarea unei noi construcții cu destinația de poligon de tragere acoperit a cărei suprafață va avea 350 mp, costurile se vor ridica la 1.007.853 lei, adică 223.967 euro-639 euro/mp. În cadrul acestui proiect se are în vedere și valoarea rețelelor exterioare, electrice, gaze, apă, canal, branșamente, costuri care înseamnă o alocare bugetară în cunatum de 297.246 lei, respectiv 53.270 euro.

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: