Învățământul centrat pe student și…Universitatea centrată pe venituri.

Rate this post

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava pregătește aprobarea unui regulament de burse care conține numeroase prevederi abuzive și discriminatorii.

Dintre cele mai importante, enumerăm:

  1. Transferul atribuțiilor din sarcina cadrelor didactice referitoare la contorizarea prezențelor studenților, în sarcina șefilor de an.
  1.  Șefilor de ani se impune totodată obligativitatea de a-și achiziționa din fonduri proprii condici în care să contorizeze pe propria răspundere prezențele colegilor.
  1. De asemenea, conform propunerii, șeful de an va trebui să își achiziționeze un scanner, având obligația de a transmite scanate prezențele la finalul fiecărei săptămâni.
  1. Totodată, la finalul semestrului în sesiune, aceștia trebuie să-și sacrifice din timpul liber pentru a sta la coada secretariatului și a preda condicile semnate.
  1. Deși prezența la cursuri nu este obligatorie, nefiind instituită prin niciun regulament intern USV sau prin legea Educației, propunerea actuală prevede pierderea posibilității de a primi bursă pentru ÎNTREG anul universitar  în cazul în care studentul acumulează peste 25 de absențe, chiar dacă aceste absențe ar viza strict primul semestru.

Această prevedere nu este în vreun fel în beneficiul studenților deoarece nu este prevăzută o redistribuire a burselor, studentul absent pierde bursa, iar banii nu se duc la următorul student clasat, ci rămân în buzunarele Universității, asta deși Universitatea primește anual o sumă de bani de la Minister, ce este destinată exclusiv burselor.

  1. Mai mult decât atât, motivarea absențelor se face doar în 2 cazuri – fie delegare USV de a fi prezent în alt loc, fie adeverință medicală eliberată pe minim 8 zile. Aceasta este de asemenea o prevedere abuzivă, interzicând studentului de a se îmbolnăvi de mai multe ori pe an, pentru perioade mai scurte de 8 zile.

Mai mult decât atât, Statutul Studentului  ANOSR prevede Dreptul la muncă – faptul că instituția de învățământ va crea înlesniri pentru a face posibilă munca studentului în paralel cu studiul în cadrul unei instituții, ori este clar faptul că un student muncește având nevoie de bani, iar dacă și învață bine, de ce să-i luăm o sursă de venit, respectiv bursa din cauza absentelor?

  1. Publicațiile studenților nu vor mai fi recunoscute ca activitate extrașcolară decât dacă reiese și afilierea USV la publicație. Astfel, dacă un student USV publică un articol într-o publicație internațională, Universitatea nu-l va recunoaște în lipsa unui parteneriat.

Toate aceste modificări urmau a fi discutate cu reprezentații studenților, însă la întrunirea cu acest scop, conducerea universității a prezentat modificările și a încheiat întâlnirea înainte de a avea loc o dezbatere.

Astfel, consultarea studenților nu a avut loc, ci doar o informare a reprezentanților acestora, fără a li se solicita un punct de vedere.

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: