Martori la cununia civilă. Tot ce trebuie să știți despre asta

Rate this post

La oficierea căsătoriei este necesară prezenţa a doi martori, care pot fi rude, prieteni, și pot fi chiar și angajați ai primăriei. Martorii de căsătorie au un rol bine definit, aceștia vor certifica faptul că e o căsătorie liber consimţită şi nu una forţată. Adevărul este că există o anumită diferență între martori de cununie religioasă și între martorii de cununie civilă, cu toate că aceștia împărtășesc aceleași roluri. În ambele cazuri, martorii pot fi nașii, deoarece acestea vor participa cu siguranță la această zi importantă. În acest articol, vă vom explica în detaliu ce înseamnă a fi martor de cununie civilă.

Martor la nunta civilă

În primul rând, rețineți că la cununia civilă, martorii va trebui să semneze certificatul de căsătorie.

Formalităţile pentru încheierea căsătoriei

Art. 288

Martorii la căsătorie

1. Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă şi în prezenţa a doi martori, care semnează actul de căsătorie. Martorii atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul la locul celebrării căsătoriei, personal, în faţa ofiţerului de stare civilă şi a martorilor.

2. Alin. (2) al normei indică limitativ persoanele care nu pot avea calitatea de martor la încheierea unei căsătorii. Astfel, nu pot fi martori la încheierea căsătoriei următoarele categorii de persoane:

a) incapabilii (adică minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească);

b) persoanele care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apte să ateste faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal, la locul unde se celebrează căsătoria, în prezenţa ofiţerului de stare civilă şi a martorilor.

3. Poate fi martor orice persoană căreia legea nu îi interzice acest lucru, indiferent dacă martorul este sau nu rudă sau afin cu vreunul din viitorii soţi, indiferent de gradul de rudenie sau de afinitate.

Cine poate semna ca martor pe documentele de căsătorie?

Martorul, trebuie să îndeplinească anumite cerințe:

  • Să fie majori (peste 18 ani).
  • Să fie cetăţeni români.
  • Să fie prezenți la încheierea căsătoriei pentru a semna certificatul de căsătorie.
  • Să posede actul de identitate aflat în termen de valabilitate.
  • Martorii pot fi: rude sau afini, indiferent de grad, prieteni etc şi atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal şi liber.

Ce face un martor de nunta civilă?

Rolul martorului sau a martorilor este de a certifica faptul că nici unul dintre cei care vor să se căsătorească nu o fac prin constrângere sau împotriva voinței lor.

Codul civil prevede că nunta civilă se poate celebra cu aprobarea primarului, de către un ofiţer de stare civilă de la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială, și în prezența celor doi martori adulți.

În concluzie, rolul celor doi martori la o nuntă civilă este de a asista la realizarea actului de căsătorie și să semneze apoi certificatul de căsătorie.

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: