ȘI TU POȚI DEVENI POLIȚIST- ADMITERE 2017

Rate this post

Cei care își doresc o carieră în Poliția Română se pot înscrie în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne

Anul acesta, persoanele interesate de cariera de polițist se pot înscriere pe unul dintre următoarele locuri:
a. Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti:
1. Facultatea de Poliție – 290 de locuri la frecvență, dintre care 8 pentru rromi, 6 pentru maghiari şi 4 pentru alte minorităţi, precum și 50 la frecvență redusă (pentru agenţii care au minim 1 an vechime în cadrul structurilor M.A.I.);
2. Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Specializarea Drept: 115 de locuri la frecvență;
b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 554 de locuri (14 locuri pentru rromi, 8 locuri pentru alte minorităţi);
c) Şcoala de Agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 150 de locuri
(6 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi);

Locurile la instituțiile de învățământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt comune pentru femei și bărbați.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, cu sediul în municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 19, judeţul Olt, organizează recrutare candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2017.
Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de oferta educaţională prevăzută la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi de domiciliul/reşedinţa înscrisă în cartea de identitate.

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, precum și în școlile de poliție, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale;
m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
o) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (candidații pentru locurile M.A.I la instituții de învățământ superior şi la unităţile de învăţământ postliceal al M.Ap.N.);
Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan-Cuza” se vor primi până la data de 26 mai a.c., iar cele pentru admiterea la școlile de poliție, până la data de 21 iulie a.c..

Toate detaliile cu privire la înscriere și la desfășurarea examenelor se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0249-40.65.00- interior 20114, 20111 şi de pe pagina de internet http://ot.politiaromana.ro .

error: Content is protected !!

Continuând să utilizați acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close